Qui som


Monatur connecta amb el medi ambient

Empresa d'educació ambiental per escoles

Sentim una gran passió per la natura i la divulgació, el que fa que el nostre principal objectiu sigui la transmissió de part d'aquesta passió a una part molt concreta de la societat: els infants i els joves, ja que ells i elles són el nostre futur.

Mitjançant la realització de tallers i xerrades a l'aula, així com el desenvolupament de nous projectes educatius, pretenem potenciar la vessant més ambiental de l'ensenyament d'una manera divertida.

El nostre espai d'actuació és, principalment, el Vallès Occidental, però també oferim activitats a la ciutat de Barcelona, ja que pensem que els seus infants són els que menys poden gaudir de la natura durant el seu dia a dia i, per aquest fet, els que menys la poden tenir en compte.

Sempre hem estat molt lligats a la natura, degut a la gran diversitat d'espais naturals que existeixen al nostre abast, fet que ha tingut molt a veure en la nostra professió, on el coneixement i l'amor per la natura són essencials.

SERVEIS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PER L'ESCOLA

Les activitats es divideixen segons els programes curriculars d'educació, ja que estan dissenyades per nivell educatiu, tot i que es poden adaptar a altres cursos. A més, existeix la possibilitat de dissenyar projectes personalitzats.

Tallers de edudació a l'escola de monatur

Com podem ajudar al nostre entorn?

Per fomentar valors per la conservació de la natura, proposem la realització de tallers de concienciació i sensibilització ambiental a l'aula. Són activitats dividides en dues parts: una introducció teòrica i un taller relacionat, el qual es porta a terme amb materials adaptats per cada edat.


Veure els tallers
Disfruta la natura amb Monatur

Com pot ser de divertida la natura?

Mitjançant xerrades a l'escola sobre els aspectes més sorprenents de la natura, podrem descobrir la seva cara més desconeguda. Es tracta de sessions didàctiques, les quals mostren un format de presentació magistral, en les quals coneixerem curiositats sorprenents del medi ambient.


Veure les xerrades
Ideas i disseny de activitats de crèdits de síntesi

Busques projectes a mida pel teu alumnat?

T'ajudem en el disseny de noves activitats específiques pel desenvolupament curricular del teu alumnat amb el recolzament de professionals amb molts anys d'experiència en l'educació ambiental. Les activitats poden ser tant de nova creació com de complementació a altres ja existents.

Veure disseny d'activitats